Băng tải hàng

Các bước đơn giản để theo dõi và sửa chữa băng tải

Một trong những điểm đau lớn nhất trong cuộc đời của một kỹ thuật viên bảo trì hoặc người lắp đặt là theo dõi băng chuyền . Tóm lại, đây là quá trình căn chỉnh và sau đó điều khiển một vành đai để nó duy trì một đường dẫn mong muốn. Nhưng theo dõi một băng chuyền đúng […]